Dřevo v kámen proměněné

neděle 30. prosinec 2012 00:35

Najdeme je snad v každém muzeu. Ale také na skalkách v zahrádkách, hromadách kamení nebo volně na poli nebo na cestě. Zkamenělá dřeva patří mezi nejčastěji nalézané zkameněliny. Jsou z nich pomníky v parcích. Lidé si s nimi obkládají záhonky, nebo z nich dělají skalky v zahrádkách. 

Pověstná naleziště jsou v USA - Yellowstonský národní park (hlavně třetihorní jehličnany), v jižní Dakotě (druhohorní cykasovité rostliny), v Arizoně Zkamenělý les (většinou druhohorní jehličnany). Jednotlivé kmeny a jejich skupiny jsou známy ze všech světadílů. Světově proslulá naleziště máme i u nás.

cordaites.gif ... 
Kordaites - rekonstrukce   

Minerální roztoky se mohou na dřevě usazovat, nebo dřevem zcela proniknout. Dřevo se postupně mění v kámen, podle složení roztoků to je nejčastěji vápenec nebo křemen. Zkřemenělá dřeva jsou nejčastější, již proto, že křemen je odolný materiál a i po zvětrání původní horniny bývá mnohdy přenesen do nově se tvořících sedimentů.

Stáří zkamenělých dřev může být různé, u nás je to od mladších prvohor - karbonu (asi před 300 miliony let) do současnosti.

Karbonská a permská zkamenělá dřeva jsou většinou zbytky kmenů nahosemenných rostlin – kordaitů (Cordaites). Kordaity byly vysoké štíhlé stromy. Na rozdíl od jehličnanů měly pentlicovité, dlouhé listy. Kmen a větve obsahovaly dřeňovou dutinu.

Pojmenovány jsou po botanikovi Augustu Josefu Cordovi (1809 – 1849). Ve svých vědeckých pracích se zabýval nejen zkřemenělými kmeny z okolí Nové Paky, ale i rostlinami z radnické pánve. Jeho další práce jsou o druhohorních a třetihorních rostlinách. A. J. Corda zahynul při návratu z výzkumné cesty po Texasu při ztroskotání lodi Viktorie. Jediný jeho známý obrázek je vlastně karikatura.

Mimo kordaitů se ovšem nacházejí i kmeny jiných rostlin. Sběratelé si snad nejvíce cení psaronií (stromovitých kapradin). Nalezeny byly ale i kmeny stromovitých přesličkovitých a plavuňovitých rostlin a řada dalších.

Někteří sběratelé si zkamenělá dřeva brousí, aby vynikla jejich struktura. Jiní dávají přednost surovému stavu. Pro případné další vědecké zpracování je lepší je nechat v původním stavu. Řezání a broušení pro studium se totiž provádí v přesně stanovených směrech.

Z nalezišť je daleko nejznámější Stará a Nová Paka, zkamenělá dřeva se však dají sbírat na mnoha místech v Podkrkonoší, v Jestřebích horách a druhotně i na místech, kam je zanesla Jizera, Labe a další řeky. Časté jsou nálezy v okolí Plzně a Horní Břízy, Rakovnicko a okolí Kladna. Dokonce jsou známé i nálezy z říčních teras v Praze.

Naše zkamenělá dřeva z mladších prvohor nemají letokruhy. Tehdy bylo území dnešní České republiky v blízkosti rovníku. Zbarvení je různé, převládají hnědé až hnědočervené barvy, jsou však i zkamenělá dřeva světle šedobílá nebo nažloutlá a naopak i černá. Zbarvení je způsobeno nejčastěji příměsí sloučenin železa, v případě černých zkamenělých dřev došlo nejdříve k částečnému prouhelnění.   

DSCN4903.jpg   DSCN4905.jpg

Zkamenělé dřevo v Rakovníku (park za kostelem)

...

Zkamenělé dřevo v Rakovníku (park za kostelem)

     
DSCN4996.jpg   DSCN4997.jpg
 Po umytí teprve vynikne krása   Po zorání polí nastávají sběratelům žně 
     
DSCN4998.jpg   DSCN5013.jpg
 Sbírání je snadné, ale nálezy jsou těžké     Kolik jich leží volně na poli - desítky, stovky, tisíce?
Fotografie jsou z exkurze do okolí Lužné u Rakovníka

 

 

Velmi často se nacházejí zkamenělá dřeva také v třetihorních sedimentech. V hnědouhelných dolech jsou nejen zkřemenělá, ale uplatňují se zde i jiné minerály, např. limonit. I zde jsou to kusy i o délce několika metrů. Většinou jde o příbuzné stromů, které dnes rostou v teplejších oblastech - platany, kaštany, magnólie, vavřínovité, ořešákovité, palmy a liany, nechybí ovšem ani jehličnany. 

Zkamenělá dřeva z našich třetihor obvykle nejsou tak atraktivní, jako z mladších prvohor. Mají obvykle hnědou nebo šedou barvu, při naleštění jsou struktury nekontrastní. Přesto jsou důležitým dokladem o naší přírodě před miliony let. 

DSC01711.JPG ...  DSC01704.JPG
 Stroje postupují, na záchranu zkamenělin není čas   I na okraji lomu jsou naleziště zkamenělin
     
DSC01715.JPG   DSC01720.JPG
Ze zvětralé horniny se sypou kusy zkamenělých dřev   Časem se ale rozpadnou
     
DSC01719.JPG   DSC01716.JPG
Kolik asi váží? Ve dvou jsme s ním nehnuli...    Tenhle pařez je uvnitř dutý
     
DSC01722.JPG   DSC01725.JPG
 Různě velkých kusů jsou tu stovky   Co se nerozpadne, to zatopí voda napouštěného jezera
Fotografie jsou z exkurze do okolí Sokolova - doly Jiří a Medard

 

 

Zkamenělá dřeva se zejména v poslední době stávají i obchodním artiklem. Je však otázkou, jestli se mají chránit a hlavně jak je chránit. Na polích jsou vlastně především překážkou při hospodaření. Jejich odnesení a využití ve skalkách nebo jako dekorativní předměty je jedno z možných řešení. Dobrý nápad měli již naši předkové – používali je jako dekorace v parcích.

Vědecky hodnotné kusy by ovšem měly být umístěny v muzejních sbírkách.

Třetihorní dřeva v povrchových dolech jsou obvykle jen málo odolná vůči zvětrávání. Během několika let se rozpadnou na malé úlomky. Tady je přenesení do sbírek vlastně jediná možnost záchrany. Konzervace na místě je sice možná, ale nákladná a vlastně o ni nemá nikdo zájem.

Naopak je rozumné chránit nápadné a pevné kusy, případně jejich skupiny přímo v terénu. Jsou trvalým dokladem někdejšího života.


Tento článek je letos poslední. Děkuji všem čtenářům za návštěvy na tomto blogu a kolegyním a kolegům Big Blogeru za spolupráci.

Všem přeji příjemný závěr letošního roku a jen příjemné zážitky v roce příštím.

Na shledanou v roce 2013.


 Související články

..

Toulky světem: Petrified Forest 

Jarka Jarvis
Červen 1987: Petrified Forest (Zkamenělý les) v severovýchodní Arizoně byl vyhlášen Národním Parkem v prosinci 1962. Toto bohaté naleziště zkamenělin a fosílií, starých až 225 miliónů let, je pro paleontology učiněným rájem na zemi. A to nejenom na pohled,...

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy