Budňanská skála, Karlštejn a víno

pondělí 12. srpen 2013 00:47

Ona to ani není přirozená skála, ale zářez, který postupně vznikl při rozšiřování silnice. Davy turistů chodí kolem a spěchají utrácet na Karlštejn

Celých (nebo pouhých) 17 let trvala výstavba hradu Karlštejn. Od roku 1365 pak sloužil především k úschově svatých relikvií, královských pokladů a říšských korunovačních klenotů. Hrad se nepodařilo dobýt husitům, úspěšnější byli Švédové. Ty zastavila až 60 m vysoká Velká věž. Hrad byl několikrát upravován, poslední úprava je z konce 19. století.

Karel IV využil oteplení klimatu a podporoval zakládání vinic. V jeho době se víno pěstovalo nejen na Moravě, na Mělnicku, Mostecku a ve Středohoří, ale i v okolí Plzně. Není to nic divného, dokonce i Francie měla velké potíže s konkurencí levného vína, které produkovala Anglie a vyvážela na kontinent.

V Karlštejně je od roku 1919 Výzkumná stanice vinařská. Jejím posláním výzkum, šlechtění, zkoušení odrůd, nové způsoby pěstování a jiná výzkumně-pěstitelská činnost. Mají zde sbírku odrůd a klonů vinné révy. Vinice jsou na umělých terasách na jižním svahu údolí Berounky, část je na přirozených říčních terasách. Zdejší víno je vlastně pouhým vedlejším produktem činnosti stanice, ročně ho bývá 5 000 – 13 000 litrů.

To, co lze koupit přímo v Karlštejně, je určeno především jako suvenýr pro turisty, většinou z Německa. Takový suvenýr patří za sklo, ne na stůl a nikdy, opravdu nikdy se nepije, už v zájmu lidského zdraví. Naopak to, co lze doporučit, dostanete ke koupi přímo ve Výzkumné stanici vinařské. Pro skupiny lze dohodnout i degustaci místních druhů vín. 

I když je Karlštejn prvotřídní lákadlo na turisty a karlštejnské víno láká i nás ostatní, mezi geology vítězí Budňanská skála. Když půjdeme z nádraží na Karlštejn, doslova na ni za mostem narazíme.

Na Budňanské skále jsou odkryty horniny nejvyššího siluru (stupeň přídol) a nejnižšího devonu (stupeň lochkov).

Přídolské souvrství je zde mocné 15 – 20 m. Střídají se tmavé, černošedé deskovité vápence a tmavé vápnité břidlice. Tmavá barva je způsobena jemně rozptýlenou uhelnou hmotou, ve vápencích je navíc příměs bitumenu (projevuje se charakteristickým zápachem, pokud takový vápenec rozbijeme). Jak ve vápencích, tak v břidlicích jsou zkameněliny. Nejčastěji uvidíme schránky loděnkovitých hlavonožců a stonky lilijic. Silur je ukončen masivními lavicemi vápenců se schránkami hlavonožců.

Devon začíná tenkou vložkou břidlic. Na hranici mezi silurem a devonem upozorňují tři bronzové desky.

První lavice lochkovského souvrství je tvořena světle šedými vápenci, které vznikly nahromaděním zbytků lilijic. Nad nimi jsou pak vrstevnaté deskovité vápence, hrubě zrnité a světlejší, než vápence silurské.

A teď už konečně srozumitelně pro lidi:

V teplém a poměrně mělkém moři se asi před 417 miliony let usazovaly sedimenty, ze kterých vznikly vrstvy dnešních břidlic a vápenců. Měsíc tehdy obíhal po nižší dráze než dnes, rok měl asi 400 dní, příliv a odliv byly vyšší.

Podmínky v moři se měnily, především se periodicky měnil přínos materiálu z pevniny. Proto se zde střídají vrstvy břidlic a vápenců. Uhlík obsažený v těchto horninách byl odebrán z tehdejší atmosféry. Pokud rozklepnete kus kamene, ucítíte živici (hornina zapáchá jako nafta). 

Po usazení zdejších hornin došlo v celé oblasti k ústupu moře. V následujícím útvaru (karbon) se srazily dva kontinenty – Gondwana na jihu a Laurasie na severu. Výsledkem bylo vyvrásnění mohutného variského horstva.

Původně téměř vodorovné vrstvy se při horotvorném pochodu zvrásnily. Břidlice a tenké vrstvy vápenců se vrásní snadno, ale silné vrstvy vápenců jsou odolnější. To, co z toho vyšlo, geologové nazývají disharmonickým vrásněním. Vrstvy vápenců jsou zvrásněny do podoby ležatého písmene M, polohy, kde se střídají vápence a břidlice, jsou více provrásněny.

Aby se geologové vůbec mohli mezi sebou domluvit, našli si po světě řadu důležitých odkryvů. Ten, který považují za nejtypičtější, vyberou jako stratotyp. Velmi často to nestačí a tak se vybírají další, pomocné – parastratotypy. Hranice silur – devon má stratotyp na Klonku u Suchomat, Budňanská skála je parastratotypem této hranice.

Taková důležitá místa jsou pochopitelně chráněna. Proto se ani nepokoušejte třeba jen do Budňanské skály klepnout kladívkem. Mohlo by to být dost drahé klepnutí. Sbírat můžete jen v suti, tedy kamenech, které samy ze skály odpadnou.

Karlštejn - ten znají všichni

Na pokusné vinici je sbírka odrůd révy vinné

Mohu potvrdit, že hrozny chutnají výborně

Také víno, které zde dělají, rozhodně není špatné - alespoň některé

Z historických sudů jsou ozdoby

Kresba Budňanské skály

Na fotogafii je vidět míň, skála postupně zarůstá

Přímo od Berounky toho také moc vidět není

Masivní vápence se při vrásnění často drtí, vrstevnaté ohýbají

Na hranici silur - devon upozorňují tři bronzové desky

Na skále jsou mimo vrás i zlomy a přesmyky

Tam nahoře kdysi rostly i hlaváčky

Nejdříve se vytvoří suť, ta zaroste křovím. I skálu je nutno udržovat.

Síly, které tu působily, vytvořily i tohle rozlámání

Tomuhle geologové říkají disharmonické vrásnění

Hlaváčky najdete na okolních teplých stráních. Ale jenom na jaře, teď už je pozdě


 

Kresba převzata z knihy

Ivo Chlupáč - Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Academia 2002

 
Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy