Smraďoch

sobota 25. květen 2013 12:31

Jedno z nejzajímavějších míst ve Slavkovském lese má krásný název Smraďoch. Za bezvětří ho ucítíme skutečně z dálky. 

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les rozhodně nepatří mezi nejnavštěvovanější. Vystupuje příkře nad údolí Ohře a nad Tachovskou brázdu. Území je většinou zalesněné, převládají zde smrkové lesy. Významná jsou rašeliniště s porosty borovice blatky a typickými druhy rostlin. Od jihozápadu k severovýchodu se táhne nesouvislý pruh hadců, na které jsou vázány specifické druhy rostlin. U Horního Slavkova se těžily rudy cínu, olova a wolframu. Na starých haldách lze dosud najít řadu zajímavých minerálů. Z oblasti Kladské sem byla vedena voda, která byla nutná pro úpravu rud.

Třetihorní sopečná činnost, při které vzniklo mimo jiné České středohoří a Doupovské hory, se projevila i zde. Vznikly některé drobné sopky – příkladem může být Uhelný vrch. Posledními dozvuky sopečné činnosti jsou vývěry minerálních vod a výrony oxidu uhličitého. Jde o dvě rozdílné oblasti – v Karlových Varech a okolí jsou to horké nebo teplé prameny, které mají svůj zdroj v hloubkách 2 – 3 km. Z těchto pramenů se sráží tvrdý uhličitan vápenatý ve formě aragonitu.

Prameny kolem Mariánských lázní, lázní Kynžvartu a další v jižní části Slavkovského lesa jsou studené proplyněné kyselky. Dešťová voda proniká do malých hloubek – 50 – 100 m. Zde se do ní dostává oxid uhličitý (a někdy i po zkažených vejcích zapáchající sirovodík), který stoupá z větších hloubek. Složení minerálek se mění podle toho, jaké minerály se do kyselky dostanou z okolních hornin. Kolem vývěrů minerálních vod jsou časté výkvěty solí.

Minerální prameny ve zdejších lázních jsou buď upravené přírodní vývěry, nebo je minerální voda podchycena vrtem, kterým je také vyvedena na povrch. V přírodě jsouvývěry minerálních vod často nenápadné, prozradí se jen unikajícími bublinkami oxidu uhličitého v potůčku nebo ve studánce.

Na přírodní vývěry se můžeme podívat na naučné stezce Smraďoch. K naučné stezce se dostaneme z parkoviště, které je u silnice Mariánské Lázně – Prameny (5,4 km od Mariánských lázní) 160 m za lesním hotelem Nimrod. Od parkoviště vedou dvě cesty – přímá pro pěší a jen o něco málo delší cesta pro tělesně postižené. Na začátku naučné stezky se obě cesty opět spojují. Vlastní naučná stezka patří mezi naše nejkratší – má délku pouhých 76 m a 2 panely. Celá vede po vyvýšeném dřevěném můstkovém chodníku.

Z chráněného území - lesního vrchovištního rašeliniště je zpřístupněna pouze malá část. Nápadný je zde suchopýr, který roste na vlhké, rozbahněné půdě. Voda je nadržena v několika malých jezírkách. Zelené jezírko má svoje jméno od chumáčů zelených řas. Všude ve vodě jsou bubliny oxidu uhličitého. Ten ostatně na několika místech vyvěrá se zřetelným syčením. Hlína je místy pokryta bílými povlaky solí. Jsou tu i vývěry suchého oxidu uhličitého. Část území je 

Za bezvětří tu v přízemní vrstvě může dojít k nahromadění oxidu uhličitého. Pro ptáky a drobné živočichy tak vznikne smrtící past. 

Název Smraďoch je naprosto opodstatnělý. Mimo oxid uhličitý zde vyvěrá i nepatrné množství sirovodíku. Naprosto však stačí k tomu, aby celé území bylo zdaleka cítit po zkažených vejcích.

Minerálky se na Smraďochu nenapijete. Je jí sice dost, ale vzhledem připomíná spíše vodu z louží. Pokud však máte žízeň a chcete ochutnat zdejší minerálku, vydejte se po turistické značce k blízké Farské kyselce. Cesta je upravena i pro tělesně postižené. Minerální pramen je jímán mělkou studnou, přebytečná minerálka odtéká strouhou, ve které se tvoří okrově zbarvené usazeniny solí železa. Farská kyselka patří mezi nejchutnější minerální vody v této oblasti.

 

DSC03745.jpg
Lidé se tu bát nemusí, ale pro malé živočichy mohou být výrony COsmrtící pastí
 
DSC03742.jpg
 Povrch jezírek pokrývají řasy
 
DSC03746.jpg
 Vodou probublává CO2
 
DSC03747.jpg
Hladina vody v jezírku kolísá
 
DSC03750.jpg
 Když poklesne hladina vody, vyrostou tu výkvěty solí
 
DSC04327.jpg
 Na hladině vlnění vytváří abstraktní obrazy
 
DSC04328.jpg
 Zelené jezírko má svůj název zcela oprávněně
 
DSC04329.jpg
 Barvu způsobují mechy a řasy
 
DSC04330.jpg
 Voda je vlastně sodovkou...
 
DSC04331.jpg
 Voda je tu stále stejná a přece se neustále mění
 
DSC04332.jpg
 Jezírko je malé, mělké, ale stále tajemné
 
DSC08363.jpg
 Za dlouhotrvajícího sucha je Smraďoch úplně jiný
 
DSCN5189.jpg
 Rosnatka okrouhrolistá je tu hojnou rostlinou
 
DSC04320.jpg
 Přístupná je jen malá část reservace. Sem cesty nevedou...
 
DSC01784.JPG
 Za dlouhého sucha odumírá i rašeliník
 
DSC01785.JPG
 Dále jít nelze. Hrozilo by poškození lokality. 
 
DSC01786.JPG
 Když je málo vody, proráží oxid uhličitý bahnem
 
DSC01787.JPG
 Obvykle je zde mělké jezírko
 
DSC01788.JPG
 Vytvořila se zde vrstva bahenní rudy. Kdysi to byla surovina k výrobě železa
 
DSC01790.JPG
A srážení bahenní rudy pokračuje i dnes
 
DSC01791.JPG
 Celé rašeliniště postupně zarůstá lesem
 
DSC01793.JPG
 Každý vývěr je trochu jiný
 
DSC01794.JPG
 Bahenní ruda vzniká vysrážením hydroxidů železa
 
DSC01796.JPG
 Jedno z mnoha zdejších jezírek
 
DSC01783.JPG
 O kus dál se bahenní ruda ukládá ve vykopané nádrži
 
DSC08388.jpg
 Farská kyselka. Minerálka, kterou doporučuji alespoň ochutnat. 

 

Kousek pravěku - Soos

V západních Čechách jsou stovky minerálních pramenů. Některé jsou využívány pro léčebné a lázeňské účely, jiné k pití a jen část zůstala v původním, přirozeném stavu. Jedno však mají společné – jsou to dozvuky poslední sopečné činnosti u nás. Na Chebsku máme i naši nejmladší sopky – Komorní a Železnou hůrku. 

 

 

 

 


 

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy