Skalní městečko na Petříně

neděle 19. leden 2014 09:07

Území dnešní Prahy třikrát zalilo moře. Naposledy to bylo v druhohorách, v období svrchní křídy.

Před 385 miliony let se stalo území dnešní Prahy souší. Povrch byl postupně zarovnáván, z paroviny vystupovaly nakonec jen nejpevnější horniny, především buližníky. Situace se změnila až na konci druhohor, ve svrchní křídě před necelými 100 miliony lety. Nejdříve se zde vytvořila průtočná jezera, ve kterých se usazovaly písky a jíly, někde se z nahromaděné rostlinné hmoty vytvořily dokonce slojky nekvalitního uhlí.

Pak přišlo moře. Sice jen na krátkou dobu (geologové mluví o deseti, nejvíce dvanácti milionech let), budoucí Praha však zcela zmizela pod hladinou. V moři, které spojovalo moře na severu Evropy s mořem v oblasti dnešních Alp jako ostrovy zbyly Krkonoše, další velký ostrov byl jižně od Prahy. Po nějakou dobu některé kopce vyčnívaly jako ostrovy. Moře zanechalo usazeniny písků, ze kterých se staly pískovce. Nad nimi jsou slínovce – opuky.

Petřínské skalky jsou vlastně malé skalní město.  Pískovce jsou rozpraskané systémem puklin, podle kterých zvětrávají a jednotlivé bloky se oddělují. Je to přesně ten proces, kterým vznikají známá skalní města. Na okrají plošin se oddělují velké bloky, které se postupně sesouvají dolů. Vše ještě podporují bobtnavé jíly a jílovce v podloží.

Sesuvy jsou i na Petříně. Ke snížení nebezpečí sesuvů zde byly již od středověku vyráženy odvodňovací štoly, část štol jsou možná i pokusy o těžbu zdejšího nekvalitního uhlí. Při procházce si můžete všimnout i stromů, které jsou v dolní polovině nakloněny. Je to bezpečný důkaz starých sesuvů.

Pískovce si v Praze můžete prohlédnout třeba také na Vidouli, v rokli Housle nebo pod Prosekem. Krásu skalních měst ze severu Čech ale opravdu nemají. O důvod víc, abych vás tam zase někdy poslal.

Geologická mapa na Česká geologická služba: Mapová aplikace

Světlý pískovec je vidět jen na místech, kde byla skála odlomena

Vrstvy pískovce jsou uloženy vodorovně

Naklonění vrstev je druhotné, dokazuje sesouvání skalních bloků

Různě velké balvany se pomalu sesouvají dolů

Pukliny v pískovci napomáhají odlamování

Na některých místech jsou skály uměle upraveny

Rozšířením puklin vzniká osamělá skála

Skupiny skal vytvářejí i miniaturní skalní město

Nebezpečné stromy bylo nutno odstranit

Zelené zbarvení skal způsobují mechy a řasy

Zaoblené vrcholky skalek

Skály poškozují nejen kořeny stromů, ale hlavně lidé

Žluté zbarvení čerstvého pískovce způsobují sloučeniny železa

Pískovce někdy sloužily jako zdroj kamene nebo písku

V pískovcích jsou časté kolmé stěny

Tady si lidé do skály vyšlapali cestičku

Sesunutý blok pískovce

Malá divočina přímo v Praze

Některé části Petřína byly vždy zarostlé listatým lesem

Nakloněné stromy dokazují sesuvné území

 Tady všude bylo kdysi moře - a dokonce víckrát.

---------------------------------------------------------------------------------------

Související článek

Tady všude bylo moře - Besedické skály

Kdyby se státy porovnávaly podle přírodních fenoménů, jsme v pískovcových útvarech jednoznačně světová velmoc. Jsou na Děčínsku, Českém ráji, severovýchodních Čechách, najdeme je v menším provedení třeba i v Praze. VÍCE ]

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy