Labe nejen vytvořilo údolí, ale vyplnilo jej i množstvím písků, štěrků a jiných nánosů. V suchém období ledových dob z nich vítr vyvál jemný písek, který uložil do dun, podobných, jaké se vyskytují třeba na Sahaře. Kolem řeky zůstaly neúrodné štěrkové náplavy. Změnilo se to z geologického hlediska nedávno, asi před 1 000 lety.

Tehdejší teplé klima umožnilo pěstování obilí i ve vyšších polohách. Naši předkové toho využili, vykáceli lesy a založili na jejich místě pole. Teplé klima však znamená i více srážek. Následné splachy byly tak velké, že odnesly velké množství ornice. Ta se usadila na štěrkovém a písčitém podloží. Na naplavené úrodné půdě pak vyrostly lužní lesy. Vlastně je to první doklad ekologické katastrofy způsobené oteplením u nás. 

 
1.jpg
Písečný přesyp u Píst - pěkný, jemný, vytříděný písek
 
2.jpg
Písečný přesyp u Píst - v lesích kolem jsou další, ale zarostlé
 
3.jpg
Písečný přesyp u Píst - jedním z problémů ochrany je potřeba zabránit zarůstání
 
DSC08479.JPG
Písečný přesyp u Osečka byl dříve používán jako zdroj písku
 
DSC08475.JPG
Písečný přesyp u Osečka - i tady je nutná ochrana před zarůstáním 
 
DSC08473.JPG
Písečný přesyp u Osečka - kolem je několik dalších, ale zarostlých přesypů  
 
4.jpg
Tady bydlí larva mravkolva 
 
DSC08470.JPG
Tento přesyp byl uměle zalesněn borovým lesem 
 
7.jpg
Bažina v lužním lese je na místě bývalého říčního koryta 
 
7a.jpg
Jezirka jsou mrtvá ramena řeky 
 
9.jpg
Vodní plochy postupně zarůstají 
 
DSC01538.JPG
 Jsou zde místa, kterými se nedá projít
 
DSC01546.JPG
Pyl na hladině. Časem klesne ke dnu a zanechá tam doklad, co vše zde rostlo 
 
DSC01580.JPG
V rákosí je ráj vodních ptáků 
 
DSC01565.JPG
Některá slepá ramena využívají rybáři 
 
11.jpg
 Stulík
 
12.jpg
Všude je plno života - stačí se jen dívat kolem sebe. Jantarka obecna . Succinea putris) 
 
13.jpg
Lovci se dokonale maskují 
 
14.jpg
Krása hmyzu vynikne až při zvětšení 
 
16.jpg
Babočka kopřivová je zde hojným motýlem 
 
15.jpg
I mravenec před tím obrem znejistil. Plamatka lesni (Arianta arbustorum)
 
DSC01574.JPG
Na jaře jsou zde lesy plné květin 
 
DSC06926.JPG
Na jaře je česnek medvědí cítit na dálku