Soutěska Vintgar

čtvrtek 7. listopad 2013 07:03

V Triglavském národním parku, pouhé 4 km sz od města Bled vytvořila horská říčka Radovna hluboký kaňon. Objevili jej v roce 1891 Jakob Zumer a Benedict Lergetporer, kteří tam pronikli za nízkého stavu vody. Za dva roky nato byl kaňon zpřístupněn veřejnosti. 

Kaňon vznikl složitým postupem. Říčka Radovna původně tekla přímo k jihu, do povodí jezera Bled. Teprve po ústupu ledovců se její tok změnil do nynějšího směru. Koryto bylo založeno v měkkých, převážně štěrkových sedimentech. Postupně se erozí říčka zařezávala stále hlouběji, až narazila na souvrství pevných triasových vápenců. Změnit tok již nemohla, byla sevřena ve svém vlastním údolí. Proto eroze postupovala dál, bez ohledu na složení hornin. Geologové tomu říkají epigenese.

Aby byla situace ještě složitější, došlo k postupnému zdvihu krajiny. I tomu řeka odolala a výsledkem byly jen vyšší stěny kaňonu. Takže mohu posloužit další geologickým termínem – antecedence.

Nevyrovnaná spádová křivka má za následek postupné zahlubování údolí, zpět, proti proudu. Takže tu máme ještě třetí (a pro uklidnění pro dnešek poslední) termín – zpětná eroze. 

Pokud se nechcete trmácet až do Slovinska, u nás najdete třeba epigenetické údolí v Divoké Šárce, antecedence se projevila třeba na Vltavě nad Prahou, zpětná eroze je častá u drobnějších toků, které se vlévají do větších řek. 

Aby to vše však bylo ještě složitější, vápenec je hornina, která podléhají zkrasovění. Při vývoji údolí zde tedy vznikaly a opět zanikaly i jeskyně. 

 
Vintgar1.JPG
Na začátku soutěsky je Radovna peřejnatá říčka 
 
Vintgar2.JPG
Vodní tok se stále zařezává a údolí se prohlubuje
 
Vintgar3.JPG
Místy se koryto přizpůsobuje pevnějším horninám 
 
Vintgar4.JPG
Klidnější úseky se střídají s peřejnatými 
 
Vintgar5.JPG
Najdeme tu i drobnější vodopády 
 
Vintgar6.JPG
 Skály jsou opracované tekoucí vodou
 
Vintgar7.JPG
 Tůně střídají mělčiny
 
Vintgar8.JPG
Místy se na břeh vešla i turistická cesta 
 
Vintgar9.JPG
Všude je slyšet hukot vody 
 
Vintgar10.JPG
V čisté vodě jsou namodralé tůně
 
Vintgar11.JPG
Kolmé, místy až převislé skalní stěny 
 
Vintgar12.JPG
Místy se soutěska zužuje jen na několik metrů 
 
Vintgar13.JPG
Bezpečný průchod zajišťují dřevěné mosty 
 
Vintgar14.JPG
Zpřístupnění nenarušuje ráz soutěsky 
 
Vintgar15.JPG
Jeden z vodopádů 
 
Vintgar16.JPG
Přehrádka k odebírání vody pro místní elektrárničku 
 
Vintgar17.JPG
 Soutěska končí mohutným vodopádem
 

 


Související článek:

Korita Mostnice

Varování – nadpis neobsahuje hrubou gramatickou chybu. Korita Mostnice je název kaňonovitého údolí říčky Mostnice v Triglavském národním parku. A ve Slovinsku jsou gramatická pravidla jiná než u nás.  VÍCE ]

 

 


Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy