Moře postupně stoupalo a jednotlivé ostrovy mizely pod hladinou. Záplava se nakonec dostala až k dnešním Brdům (tehdy to ovšem byly nevysoké kopečky) a do Posázaví. Situace se však obrátila a moře začalo ustupovat. Celá tato epizoda trvala jen asi 10 milionů let, z geologického hlediska jen velmi krátkou dobu. Ostrovy se zase staly pevninou.

Zůstaly ale sedimenty, které se v moři usadily. V některých místech jsou mocné více než 1 km. Jsou to pískovce (vznikla v nich naše známá skalní města), slíny, opuky a místy i vápence.

Někdejší ostrovy měly tak trochu smůlu. Byly z pevných hornin (právě proto se mohly stát ostrovy) a lidé si z nich brali a někdy i stále berou kamení na různé stavby. Na druhou stranu právě v lomech můžeme nahlédnout pod povrch, v tomto případě do minulosti. Často jde o tak unikátní místa, že jsou různým způsobem chráněná.

Příště se podíváme kus od pobřeží do míst, kde bylo volné moře.