Kaňon Verdon vytvořila řeka ve vápencích druhohorního stáří. Ve strmých, někde dokonce kolmých nebo převislých stěnách jsou vchody do jeskyní. Voda v řece má modrozelenou barvu – ta je pro vodu v krasových oblastech typická. Je způsobeno odrazem oblohy a okolních skal, svůj podíl má i obsah uhličitanu vápenatého, který je ve vodě rozpuštěný.

Ve vrstvách vápenců je uloženo ohromné množství oxidu uhličitého. Vápence jsou přitom jednou z nejběžnějších usazených hornin. A vápnitý podíl mají často i jiné horniny. Stačí se jen dívat kolem sebe a trochu přemýšlet. Ta trocha oxidu uhličitého kterou přidáváme do atmosféry, nějaký zásadní vliv mít nemůže. Nebo může? Příroda v dobách, kdy bylo oxidu uhličitého v atmosféře hodně, dokázala urychlit jeho usazování v mořích.

Řeku na dně kaňonu sjíždějí často vodáci. Voda je to krásná, rychlá, s menšími peřejemi. Pěší to mají horší – cesta vede často nahoru a opět se vrací k vodě. Část cesty vede uměle proraženou štolou. Pokud se tedy do kaňonu vypravíte, vezměte si baterku nebo čelovku. Světlo lze sice koupit na místě, ale jsou to nejdražší baterky v celé Francii.


Zvětšit mapu

DSC03638.jpg
Stačí odstoupit kousek od hrany a kaňon není v krajině vidět.
 
DSC03649.jpg
Hluboko dole teče řeka
 
DSC03656.jpg
Dno kaňonu
 
DSC03657.jpg
Vlevo vrstvy vápence, vpravo hladká stěna zlomu
 
DSC03658.jpg
Škrapy na vápencovém balvanu
 
DSC03668.jpg
Skalní převis - takových je tady spousta
 
DSC03675.jpg
Na některá místa se slunce prostě nedostane
 
DSC03676.jpg
Zakalení vody způsobuje obsah uhličitanu vápenatého
 
DSC03678.jpg
Pro vodáky je to nádherná voda
 
DSC03683.jpg
Jedna z mnoha jeskyní
 
DSC03689.jpg
Jeskyně jsou v několika úrovních nad řekou
 
DSC03690.jpg
Kaňon je zelená oáza v okolní vyprahlé krasové krajině
 
DSC03699.jpg
V suťových polích se křoviny a stromy nemohou uchytit
 
DSC03701.jpg
Schody nahoru, schody dolů...
 
DSC03702.jpg
Kolmé skály vystupují přímo z řeky
 
DSC03704.jpg
Tmavé otvory jeskyní a oranžově zbarvené jeskynní sedimenty
 
DSC03708.jpg
I tento skalní srub vytvořila řeka (u nás jsou podobné v údolí Jizery)
 
DSC03721.jpg
Někde je řeka rychlá a tvoří peřeje
 
DSC03723.jpg
- jinde pomalá a tvoří tůně
 
DSC03725.jpg
Cesta přes suťové pole
 
DSC03728.jpg
Místy se kaňon mění v hluboké údolí
 
DSC03730.jpg
Řeka odkryla vrstvy vápenců
 
DSC03734.jpg
Jeskyně vpravo, jeskyně vlevo
 
DSC03743.jpg
Mohutné vrstvy vápenců
 
DSC03745.jpg
Skalní převis
 
DSC03748.jpg
Z okolních pramenů se sráží rezavě hnědé usazeniny
 
DSC03751.jpg
Sintry na stěně kaňonu
 
DSC03756.jpg
Na dno vede jen málo cest
 
DSC03758.jpg
Místy kameny téměř zahrazují řeku
 
DSC03765.jpg
Skalní amfiteátr
 
DSC03773.jpg
Cesta zpět vede vzhůru
 
DSC03779.jpg
Slunce zde dokáže skály pěkně rozpálit
 
DSC03782.jpg
Starý skalní srub je vysoko nad řekou
 
DSC03786.jpg
Skály nad kaňonem
 
DSC03787.jpg
Cesta z kaňonu
 
DSC03791.jpg
Pod kaňonem je přehradní nádrž