Teletín

pondělí 17. únor 2014 09:59

Mám rád staré lomy. Pro někoho jsou to jen jizvy v krajině, pro jiného okna do historie naší planety. Ale umožňují přežít i řadě druhů, kterým tato místa vyhovují.  

Mezi Říčany a Klatovy na ploše asi 3 200 km2 vychází na povrch komplex hlubinných vyvřelin – středočeský pluton. Stáří hornin (354 – 336 milionů let) prozrazuje, že vznikl v prvohorách, přesněji ve svrchním devonu až spodním karbonu na konci variského vrásnění.

Z hornin převládají granodiority (lidé je běžně považují za žulu). Místy se zachovaly i zbytky pláště, tedy okolních hornin, které vyvřeliny metamorfovaly. V mapě se její jako nesouvislé plochy a proto jim geologové říkají ostrovní zóna.

Na vznik hornin středočeského plutonu je více názorů. Víme, kdy vznikl. Víme, že to bylo v hloubce mezi 3 – 10 km. Víme, že se jich podařilo rozlišit více než 30 typů. Spory se však vedou o to, jestli jde o výsledek postupné diferenciace z jednoho původního magmatu, míšení různých typů magmatu nebo o horniny, které magma natavilo a nakonec zcela vstřebalo. A aby to nebylo tak jednoduché, mohl být vznik případ od případu rozdílný.

Granitoidy („žuly“) jsou používány po staletí. Pro svou pevnost a odolnost je to ideální stavební materiál. Původně se těžily v mnoha menších lomech, často jen pro místní potřebu. S postupující mechanizací se těžba postupně koncentrovala do větších, lépe vybavených lomů. Opuštěné lomy se staly nedílnou součástí krajiny. Poskytují informace o geologickém vývoji krajiny a často jsou i místy, kde se udržují a rozmnožují různé, často ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Teletínský lom byl založen v roce 1934. Nejintenzivnější těžba probíhala v letech 1939 – 1942. Zdejší kámen byl používán pro stavbu Štěchovické přehrady. Po jejím dokončení byl lom uzavřen. Výstavba další přehrady, tentokrát Slapské, si vyžádala další dodávky kamene. Proto byl v těsné blízkosti otevřen nový, větší lom. Kámen se dopravoval k budované přehradě lanovkou. I tento větší lom je již uzavřen.

Od roku 1977 je malý lom chráněn jako přírodní památka. Jde o jámový lom, dno lomu je zatopené. Důvodem ochrany je zdejší hornina – plutonická brekcie. Ve světlé hornině (granodioritu) jsou tmavé, ostře ohraničené kusy starší horniny. Jde o nejlépe vyvinutou plutonickou brekcii v Čechách, tedy lze mluvit o unikátním jevu. Dnes však je vzhledem k zarůstání lomu a postupnému zvětrávání patrný jen na několika místech.

Ve vedlejším, novějším velkém lomu je vidět prakticky vše, co v malé přírodní památce, navíc jsou zde horniny nenavětralé a snadno přístupné. Lom není chráněný, dokonce si tady můžete volně nasbírat i některé minerály (např. pyrit, pyrhotin, epidot v blízkosti aplitových žil). V obou lomech se rozmnožují obojživelníci, byla zde pozorována užovka hladká, ve velkém lomu údajně hnízdí výr velký.

Stále se však opakuje snaha obnovit zde těžbu. Zcela pochopitelně naráží na odpor místních občanů. Kámen však lze těžit na více místech. Plutonická brekcie je však nejkrásněší právě zde. Ochranu si proto zasluhuje i velký lom. Nejde však jen o ochranu, ale i o nutnou péči, aby se zdejší fenomén zachoval co nejdéle.  

Geologická mapa na Česká geologická služba: Mapová aplikace

teletin-01.JPG
 Vstup do starého lomu
 
teletin-02.JPG
 Přírodní památka Teletínský lom
 
teletin-03.JPG
 Kameny většinou pokrývá mech
 
teletin-04.JPG
 Jen vzácně jsou vidět plutonické brekcie
 
teletin-05.JPG
 Kolem další zříceniny lze projít do novějšího lomu
 
teletin-06.JPG
 Nový lom ještě není zcela zarostlý
 
teletin-07.JPG
 Horniny zde jsou ještě nezvětralé
 
teletin-08.JPG
Plutonická brekcie - téměř muzejní exponát
 
teletin-09.JPG
 Detaily lze studovat na velkých plochách
 
teletin-10.JPG
Plutonická brekcie - nejlepší ukázky najdeme zde
 
teletin-11.JPG
Nejlépe jsou stěny lomu vidět tehdy, když stromy nemají listy
 
teletin-13.JPG
 Je dobře vitět, jak se těstovité magma pohybovalo
 
teletin-14.JPG
 Z takového kamení je Slapská přehrada
 
teletin-15.JPG
 Mladší žíla aplitu. V jejím okolí lze najít i zajímavé minerály
 
teletin-16.JPG
 I mladší lom postupně zarůstá
 
teletin-17.JPG
 Údajně zde hnízdí i výr velký
 
vyr.jpg
Výra velkého zde asi neuvidíte. Tento je v minizoo u Zbraslavi

 

Související články:

Husova kazatelna

Nápadné skalní útvary a kameny vždy přitahovaly lidskou pozornost. Dostávaly nejrůznější názvy, byly považovány za výtvory prehistorických kultur, jsou o nich různé pověsti a zkazky. Jedním z takových je i kámen zvaný Husova kazatelna, Čertova kazatelna nebo také Kačena.VÍCE ]

 

 

Roudný – kopec plný zlata

Nejdříve lidé zlato nacházeli v naplaveninách řek a potoků. Pak se za ním vydali ke zdroji, do kopců a hor. Nakonec se kvůli němu zavrtali hluboko pod zem.  VÍCE ]

 

 

Vlčí rokle

Na podstavec sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, schodiště Národního divadla, schodiště a obklady stěn knihovny hl. m. Prahy, ale i na některé budovy ve Vídni, Lvově a Budapešti byla použita požárská žula. Pojďme se dnes podívat, jak a co s touto žulou dokáže udělat samotná příroda.VÍCE ]

 

  

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy