Zbořený Kostelec

neděle 23. březen 2014 07:03

Hrady se stavěly, dobývaly a bořily z nejrůznějších důvodů. Historici o tom ví své. Pokud však má pravdu stará kronika, byl Zbořený kostelec dobyt pro získání sudů dobrého piva a vína.  

Vysoký nárazový břeh Sázavy proti obci Zbořený Kostelec byl v r. 1990 vyhlášen přírodní rezervací Čížov. Skalní podloží je tvořené horninami metamorfovaného ostrova na středočeském plutonu, které zde tvoří odsypy a sutě. Terén je členitý - od suchých skal po vlhké údolí Kamenického potoka. Tomu odpovídají i rostlinná společenstva. Najdeme zde step, doubravu, květnatou lučinu i mokřadní olšinu. Několik smrků u Kamenického potoka představuje pravděpodobně zbytek místní posázavské populace smrku. Z ptáků se zde můžeme setkat s holubem doupňákem, datlem černým a je odtud udáván i výskyt výra velkého. 

Na ostrohu nad ústím potoka do Sázavy byl vystavěn hrad. Nevíme, kdy a kým byl hrad založen - možná byl zakladatelem Václav II. Hrad byl královským majetkem, byl ale vícekrát po sobě dán do zástavy. Později se zde vystřídala řada majitelů. V roce 1443 koupil hrad Kuneš Rozkoš z Dubé, vnuk Jana Žižky z Trocnova. Jako odpůrce Jiřího z Poděbrad se snažil škodit (a také si přitom přijít na své). Podnikal loupeživé výpravy do širokého okolí. Nezůstalo to bez následků - v roce 1449 byl Kostelec obléhán, ale bez úspěchu. O rok později se obléhání opakovalo a Kostelec byl dobyt. Tak alespoň praví oficiální historie. V Pyšelské kronice je však psáno, že:

... Pan Jiří, pojav pana Koldu z Náchoda a lid zbrojný, táhli k hradu Kostelci, majíce zprávu, že pan Kuneš Rozkoš na něm má mnoho sudů piva i vína složeného, protož v lese naproti hradu jsou dodnes kamenné terasy, kde měli založená děla. Hrad dobyli, lid na něm zmordovali a kde co bylo vybrali a vyrabovali, vypálili a rozbořili...

Jak to bylo doopravdy, se asi nikdy přesně nedovíme, ale Kuneš Rozkoš z Dubé dostal za zabavený hrad a další škody náhradu 1550 kop českých grošů, a to v té době byl velmi slušný majetek.
 

Opuštěný a vyrabovaný hrad získal Zdeněk ze Šternberka. Ten se stal vůdcem protikrálovské odbojné Jednoty Zelenohorské. V roce 1467 královská vojska dobyla Kostelec a rozbořila jej. Hrad již nikdy nebyl obnoven. Ale - dnes o hrad pečuje řád rytířů bílého kříže, čistí jej, zabezpečuje zdi a vůbec se snaží o to, aby se zde mohly pořádat kulturní akce v důstojném prostředí. Přitom se jedná o "pouhé" občanské sdružení.

Hradní příkop byl původně překlenut téměř 30 m dlouhým mostem Dnes musíme projít pod zbytky věže a dostaneme se do podkovovitého dolního hradu, který chrání horní část hradu. Dole nad soutokem je nápadná okrouhlá hláska. Pokud budete mít čas, můžete v okolí vyhledat pozůstatky obléhacích postavení, které se dodnes zachovaly na více místech v okolí hradu.

Před několika lety zde byla plánována naučná stezka, zatím zůstalo jen u plánů. Bez problémů však můžeme použít zelenou turistickou značku. Pozor jen na jedno - hrad Zbořený Kostelec je na pravém břehu Sázavy, stejnojmenná obec na levém břehu a nejbližší most je až v Týnci nad Sázavou. Přímo pod hradem je umístěn informační panel mikroregionu Týnecko.
 
DSC00193.JPG
 Nejzachovalejší část hradu je válcovitá hláska přímo nad soutokem Sázavy a Kamenického potoka
 
DSC00197.JPG
 Vlhká místa obsazuje křivatec jarní
 
DSC00200.JPG
 Plášť středočeského plutonu zde tvoří proterozoické břidlice
 
DSC00202.JPG
Některé zdejší smrky patří ještě k původní populaci sázavského smrku
 
DSC00205.JPG
Každý takový smrk je cenný a vlastně nenahraditelný
 
DSC00209.JPG
 Hradní příkop posloužil i jako zdroj kamene při stavbě hradu
 
DSC00217.JPG
 Zbytek hradního paláce
 
DSC00218.JPG
 Zbytky hradní věže
 
DSC00223.JPG
Naši předkové byli pečliví - žádný sud s pitím po nich tady nezbyl
 
DSC00225.JPG
 Zřícenina pomalu zarůstá lesem
 
DSC00226.jpg
 Výhled do údolí Sázavy
 
DSC00227.JPG
Na staré zdi je vlastně sbírka hornin z nejbližšího okolí
 
DSC00230.JPG
 Na mnoha místech se modrají kvetoucí podléšky
 
DSC00238.JPG
 Kamenický potok

Z Prahy se k hradu dostanete autobusem ze stanice Budějovická, nebo vlakem ze stanice Praha hl. n. (výstupní stanice Týnec nad Sázavou). Pro auta je parkoviště přímo pod hradem.


Petr Zip Hájek má sérii článků z bitvy o brod pod Zbořeným Kostelcem.  

Fotoreport: Bitva o brod (část 1 - bitva)

Letos se konal již 13. ročník bitvy o brod pod Zbořeným Kostelcem. Toto je první část fotoreportáže, kde se podíváme na vlastní bitvu.VÍCE ]

 

 

Fotoreport: Bitva o brod (část 2 - představení)

Letos se konal již 13. ročník bitvy o brod pod Zbořeným Kostelcem. Toto je druhá část fotoreportáže, kde bude něco o vystoupeních předcházejících bitvě.VÍCE ]

 

 

Fotoblog: Bitva o brod (část 3 - tábor, hadi a vůbec)

Letos se konal již 13. ročník bitvy o brod pod Zbořeným Kostelcem. Toto je třetí část jen ukazuje a popisuje  pár věcí kolem - tržiště, tábor i zábavu po bitvě.VÍCE ]

 

 

 

 

 

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy