Návrat do Teletína

pondělí 26. květen 2014 02:47

Chránit nebo nechránit? Máme stovky chráněných území (i když většinou maloplošných), kde je v praxi zkoušeno vše – od tvrdých zásahů až po bezzásahovost.

Přírodní památka má chránit významný přírodní fenomén neživé nebo živé přírody. Může se jednat třeba o geologickou, mineralogickou nebo paleontologickou lokalitu stejně jako lokalitu ohroženého biologického druhu. Konkrétní ochranné podmínky určuje orgán ochrany přírody při vyhlášení přírodní památky. Přírodní památku vyhlašuje vyhláškou krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město.

Nestačí jenom ochranu vyhlásit. Každé chráněné území má svůj plán péče. Otevřeně řečeno – bez lidských zásahů může také ochrana znamenat rychlejší zánik lokality.

Teletínský lom je od roku 1977 je chráněn jako přírodní památka. Sousední větší lom chráněný není. Na konci zimy byly sice rozdíly mezi oběma lomy nápadné, teprve na jaře se ale ukázal skutečný stav. PP Teletínký lom mizí v záplavě zeleně. Předmět ochrany (magmatická brekcie) se dá najít jen velmi obtížně.

Naproti tomu větší lom, i když zde není žádná ochrana vyhlášena, vypadá daleko lépe. Také zarůstá, ale horniny jsou stále ještě na většině lomové stěny nezakryté. Převládá tady žlutě kvetoucí čilimník. Jde o rostlinu, kterou k nám zavlekli lidé, je to tedy o rostlina nepůvodní. Kamenitá, mělká a kyselá půda v lomu mu dobře vyhovuje. Jako bobovitá rostlina obohacuje půdu dusíkatými látkami. Vysazuje se někdy na náspech a tam, kde je třeba zpevnit půdu. V trávě na dně lomu je velmi hojný modře kvetoucí vítod. Celkově je zde však flóra na druhy chudá.

Staré lomy často ukazují to, co na povrchu nevidíme. Ne náhodou je mnoho přírodních památek vlastně starými lomy nebo umělými zářezy. Starým lomem jsou čedičové sloupy Panská skála, umělým zářezem třeba Barrandova skála a Budňanská skála. Je jasné, že ochrana geologických profilů musí mít zcela jiné zásady, než ochrana lokality, kde se vyskytuje nějaký chráněný druh. Chránit lokalitu komplexně je často nemožné.

V případě Teletínského lomu je vlastně ochrana současné přírodní památky zbytečná. Jediným rozumným postupem je ochranu zrušit a vyhlásit za přírodní památku část nebo celý vedlejší lom. Čím později se to však stane, tím větší budou náklady na nutnou počáteční péči (i když i ty by byly nyní nižší, než případná snaha zachránit původní přírodní památku). Zatím se z něj stává pouze ukázka toho, co se stane, když necháme plochu samovolnému vývoji bez lidských zásahů.

Geologická mapa na Česká geologická služba: Mapová aplikace

01.JPG
V zarostlém lomu není předmět ochrany (magmatická brekcie) vůbec vidět
 
14.JPG
I velký lom zarůstá, ale horniny je ještě na mnoha místech vidět
 
02.JPG
Vládne tady žlutě kvetoucí čilimník
 
03.JPG
Čilimník je u nás rostlinou nepůvodní, zavlekli ho sem lidé
 
04.JPG
Čilimník je polokeř, vyhovují mu teplá místa na kyselých půdách
 
05.JPG
Květy prozrazují, že jde o rostlinu bobovitou
 
12.JPG
Detail květu čilimníku
 
13.JPG
Detail květu z boku ukazuje spirálovitou čnělku
 
06.JPG
Udávaní obojživelníci se do louží nedostavili
 
07.JPG
Lom zarůstá stromy a křovím
 
08.JPG
Některé kameny zatím pod větvemi nezmizely
 
09.JPG
Od ukončení těžby tu lidé nezasahují
 
10.JPG
V trávě jsou nápadné modře kvetoucí vítody
 
11.JPG
Na rozdíl od čilimníků je to naše původní rostlina
 
15.JPG
 Zeleň zakrývá i zříceniny starých budov
 
19.JPG
V zeleni se ztrácí Teletínský lom
 
16.JPG
Plášť středočeského plutonu - v tomto případě proterozoické horniny v cestě na vyhlídku Mír
 
17.JPG
 Slapská přehrada - při stavbě byl použit kámen z Teletínského lomu
 
18.JPG
Bývalé Svatojánské proudy z vyhlídky Máj

Související článek:

Teletín

    

  Mám rád staré lomy. Pro někoho jsou to jen jizvy v krajině, pro jiného okna do historie naší planety. Ale umožňují přežít i řadě druhů, kterým tato místa vyhovují.  VÍCE ]
Pomozte, prosím, zachránit lidský život!

Pomozte zachránit život sedmadvacetileté ženě a matce dvou dětí, odsouzené v Súdánu k trestu smrti pro svoji křesťanskou víru. Podepište, prosím, petici za její osvobození! Kontakt na petici je zde: [http://www.blog-kavarna.cz/clanky/prosim-vas-pom]

 

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy