Oppidum Hrazany

čtvrtek 4. prosinec 2014 09:37

Jsou místa, kam je lépe se vypravit v zimě, když není listí na stromech. Mezi ně patří i hradiště. Keltská oppida byla už spíše městy, prvními na našem území.

Keltská oppida v Čechách tvoří řetěz podél Vltavy. V jejich okolí není úrodná zemědělská půda, jejich účel tedy byl spíše chránit ložiska surovin (zlata, tuhy, případně železa) a důležitou obchodní cestu z okolí Lince do centra Čech. Dovážela se hlavně sůl, vyváželo se snad zlato. Oppida mohla sloužit i k vybírání cel a v každém případě jako útočiště okolního obyvatelstva.

Hradiště v Hrazanech bylo vystavěno na ostrožně mezi Vltavou a potokem Mastník, v mělkém sedle mezi vrchy Červenka a Doubí. Obvodové opevnění chránilo plochu asi 30 ha. Po rozsáhlém požáru pak znovu vystavěno a rozšířeno, plocha oppida se zvětšila na 39 ha. Opevnění tvořil příkop a kamenná hradba, zpevněná svislými trámy. Vstup umožňovaly klešťové brány se zátarasy a dřevěnými vraty. Vyježděné koleje ukazují, že vozy měly rozteč kol asi 120 cm.
 
Majetnější obyvatelé hrazanského oppida vlastnili dvorce a žili v poměrně velkých pravoúhlých domech, řemeslníci a osádka hradeb pak v domech menších, navíc členěných na drobnější místnosti. K základnímu vybavení patřil rotační kamenný mlýnek, a na základě nálezů hliněných závaží se předpokládá hojné rozšíření svislých tkalcovských stavů. Přímo na oppidu zpracovávali místní kováři železo. Archeologové vykopali nejen železné nářadí, ale i pérové závlačky a klíče – majetek si Keltové ukládali pod zámek. Téměř každé oppidum si razilo i mince, Hrazany v tomto ohledu nejsou výjimkou. Voda byla získávána z roubených studní. Prameny jsou zde mělko pod povrchem, proto studně nemusely být hluboké.
 
Hrazanské oppidum nemělo dlouhou životnost. Bylo vystavěno asi 120 let př. n. l., zaniklo těsně před zlomem letopočtu. Narychlo vybudované palisády a příčné uzávěry bran (stejně jako na severněji položené Závisti) měly chránit obyvatele před vpádem Germánů. Požár dokládá napadení oppida, k jeho obsazení však nedošlo. Nakonec bylo hrazanské oppidum klidně opuštěno v letech 30 až 20 př. n. l., zhruba současně s ostatními keltskými oppidy u nás. Zánikem oppid zmizela u nás města až do příchodu slovanského obyvatelstva.
 

Archeologický výzkum oppida Hrazany vedla archeoložka PhDr. Libuše Jansová, CSc. Začal sondážemi v roce 1949 a pokračoval rozsáhlými plošnými výkopy do roku 1963. Všechny práce se prováděly ručně, bez mechanizace.

 

DSC07418.jpg
Průřez valem
 
DSC07420.jpg
Část opevnění
 
DSC07425.jpg
Pohled směrem k akropoli 
 
DSC07426.jpg
Většina plochy bývalého oppida je využívána jako pole 
 
DSC07430.jpg
Před 2 000 lety město, dnes samota
 
DSC07433.jpg
Údolí potoka Mastník
 
DSC07434.jpg
 Jižní část oppida 
 
DSC07435.jpg
Opevnění akropole
 
DSC07441.jpg
Údolí Vltavy je zatopeno vodní nádrží Slapy 
 
DSC07442.jpg
Na druhém břehu Vltavy jsou velká ložiska zlata
 
DSC07443.jpg
Před zatopením údolí byly skalnaté stráně ještě vyšší
 
DSC07445.jpg
Svah nad Vltavou - proterozoické droby
 
DSC07446.jpg
Pohled do údolí je možný většinou jen tehdy, kdy opadá listí 
 
DSC07447.jpg
Duby zde rostou pomalu, po vykácení vyrůstají znovu z pařezů
 
DSC07450.jpg
Oblast akropole - nejvyšší část oppida  
 
DSC07454.jpg
Akropole 
 
DSC07455.jpg
Před 2 000 lety zde stálo keltské město 
 
DSC07460.jpg
Většina plochy stále ještě není prozkoumána 
 
DSCN4627.jpg
Dnes je zde statek a několik chat 

 

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy