Velký Blaník

středa 24. únor 2016 01:26

Podle pověstí je v hoře Blaník ukryté vojsko, vedené svatým Václavem. Buďme však realisty a pojďme se podívat, jak vypadá Blaník dnes.

Kolem hory Blaník se rozkládá naše nejmenší chráněná krajinná oblast. Byla vyhlášeno k ochraně území, které je jen málo narušené průmyslem. Lesy, pole, louky a rybníky se střídají s obcemi, ve kterých najdeme mnoho historických památek. Naučná stezka prochází lesní zalesněnou krajinou - ale pozor, cesta vede přímo přes vrchol, očekávejte proto větší převýšení. Lepší a zajímavější je cesta kolem Veřejové skály. Neminete tak ani nejdůležitější místo z pověstí o Blaníku, ani pohledy na valy zdejšího hradiště.

DSC04439.JPG    

Pozor - už nespí

 

 

Samotný Blaník je hora vysoké 638 m, ke které se vztahuje řada pověstí. Nejznámější je pověst o vojsku sv. Václava, které zde čeká, aby pomohlo v dobách nejhorších. Vojsko v podzemí bychom hledali v nějaké jeskyni - ale jeskyně tu chybí. Pátrat po nich nemá smysl, Blaník je celý z horniny, která byla původně žulou. Tlaky a teplota hluboko pod povrchem však metamorfovaly a usměrnily tuto horninu, takže se změnila v rulu (z odborného hlediska jde o orthorulu). Kvádrovitým a balvanitým rozpadem vznikají skály, které trochu připomínají skály z pískovce. Když se vezl v předminulém století kámen z Blaníku do základů Národního divadla, psaly některé noviny, že byl přivezen pískovec.

Kolem vrcholu je několik skal a některé připomínají zdi. Jenom připomínají, opevnění, které zde vystavěli lidé, byly valy z nasbíraných kamenů. Podle nálezů střepů a kamenných mlýnků hradiště vybudovali Keltové. Nálezů je však zoufale málo. Archeologický průzkum jakéhokoli hradiště je totiž nesmírně nákladný a vzhledem k velké ploše je tu velká pravděpodobnost, že důležité nálezy výzkum mine.

O dalším osídlení víme jen málo. Až ze 13. století pochází nález slovanského hrnce z Malého Blaníku, podle písemných údajů byl na Blaníku na počátku 15. století hrad, ze kterého se však nic nezachovalo. Pod Veřejovou skálou byl v r. 1880 nalezen středověký meč. A z jižního svahu pochází poklad mincí, ukrytý v r. 1611. Na vrcholu Blaníku byla v roce 1941 postavena dřevěná rozhledna ve tvaru husitské hlásky. Rozhled na všechny strany je za jasného počasí opravdu nádherný.

Celý Blaník je pokrytý lesem. Původně zde byly bučiny. Zachovaly se na Velkém i Malém Blaníku. Dnes jsou tyto zbytky původního lesa rezervacemi. Jejich hlavní význam je v ochraně genové základny buku. Buk byl jako palivové dříví využíván již ve středověku. Kácením buků se uvolnilo místo pro další druhy stromů. Rozšířila se jedle. Od 19. století zde bylo (stejně jako jinde) zavedeno pěstování smrkových monokultur. I když se dnes pro nezvládnutelné problémy od smrkových monokultur upouští, stále je smrk naprosto převládající dřevinou.

V zimě se zde setkáme často s lesní zvěří, která se stahuje ke krmelcům. Pokud nebudeme mít štěstí, najdeme alespoň stopy. Můžeme potkat stáda srnčí zvěře, zatoulá se sem i jelen. Divoká prasata uvidíme nejspíše až za soumraku. Vyskytují se tu i mufloni, kteří jsou však cizorodým prvkem a ve zdejších lesích spíše škodí. Z šelem jsou zde lasice hranostaj, kuny a lišky.

Pod Blaníkem probíhá Blanická brázda. Je to oblast, kde došlo podle zlomů k poklesům (místy má tento útvar znaky příkopové propadliny). Táhle se od Kouřimi k Českým Budějovicím, dá se dokonce vysledovat i její pokračování až k Dunaji. Jsou v ní ložiska rud, a tam, kde se zachovaly nadložní horniny, i malá (dnes už vyčerpaná) ložiska černého uhlí.

Snad výrazný vzhled Blaníku, snad jeho poloha ve středu Čech, snad protiváha k Řípu vedla už od středověku k poutím a později k táborům lidu na této hoře. Největší byly po rakousko-uherském vyrovnání (1867), kdy se říše přeměnila na Rakousko - Uhersko. České požadavky, jako posílení pravomoci zemského sněmu v Praze, korunovace císaře českým králem a zrovnoprávnění češtiny s němčinou byly opomenuty. V následujících letech bylo v českých zemích uspořádáno 143 táborů lidu, první 10. 5. 1868 na Řípu, na Blaníku pak 30. 6. 1868. Jako vždy, když mají lidé jiný názor než vláda, nastupují zákazy a represe. Další tábor byl policejně zakázán, lidé se však sešli v Louňovicích pod Blaníkem. Akce měly pokračovat 7. a 8. 11. 1868 symbolickým pochodem z Blaníku na Bílou horu, pro vyhlášení stanného práva v Čechách je však nebylo možno uskutečnit...

Dnes se stává tradicí výstup na Blaník vždy na přelomu roku. Svatováclavské slavnosti v Louňovicích pod Blaníkem jsou spíše komerční záležitostí. 

A jak to vypadá s vojskem sv. Václava dnes? Na Blaníku ani pod ním jsem sice nikoho nenašel, ale všude po cestách kolem jsou koňské stopy. Že by na těch pověstech přece jen něco bylo?  

DSC04340.JPG
Po blanických rytířích pátrá zjevně kdekdo... 
 
DSC04342.JPG
Bukový les na Blaníku
 
DSC04345.JPG
Tak asi by měly vypadat zdejší lesy
 
DSC04347.JPG
Kameny se sem sesunuly od vrcholu kopce
 
DSC04349.JPG
Jen kousek od cesty je kamenný strážce
 
DSC04351.JPG
Ráno v bukovém lese
 
DSC04352.JPG
Malé kamenné moře
 
DSC04369.JPG
Za umělým příkopem je veřejová skála
 
DSC04368.JPG
Příkop nad veřejovou skálou
 
DSC04357.JPG
Veřejová skála - zde má být podle pověstí vchod do podzemí
 
DSC04360.JPG
Ani z druhé strany nic není
 
DSC04371.JPG
Oplocenky slouží k ochraně stromků před zvěří 
 
DSC04373.JPG
Smrčiny jsou zde vysazené. Původní jsou bučiny
 
DSC04375.JPG
Ze žuly vznikla metamorfózou ortorula
 
DSC04380.JPG
Val keltského hradiště 
 
DSC04385.JPG
Buky chrání zbytky valu
 
DSC04386.JPG
Val je sestaven z místních kamenů
 
DSC04387.JPG
Rozhledna na Blaníku má tvar husitské hlásky
 
DSC04392.JPG
Podobná rozhledna Hýlačka u Tábora byla zničena požárem
 
DSC04421.JPG
Až vyroste listí, bude rozhledna skryta v zelení
 
DSC04394.JPG
Někdo jde na pivo nebo grog, jiný se vydá nahoru
 
DSC04398.JPG
Pěkně po žebříku, pak po dalších
 
DSC04399.JPG
Trámová konstrukce rozhledny
 
DSC04411.JPG
Stále nahoru 
 
DSC04412.JPG
 ještě kousek
 
DSC04402.JPG
Rozhled za těch pár korun vstupného a trochu námahy stojí
 
DSC04403.JPG
To trochu nižší je blanická brázda
 
DSC04404.JPG
Severní svah Blaníku
 
DSC04407.JPG
 Buky z ptačí perspektivy
 
DSC04415.JPG
Skály na vrcholu Blaníku
 
DSC04416.JPG
Rulu odtud používali při stavbě opevnění již Keltové
 
DSC04418.JPG
 Buky na vrcholové plošině
 
DSC04420.JPG
Z pařezu vyrostly hned čtyři stromy
 
DSC04432.JPG
 Kamenitý svah severně od vrcholu
 
DSC04442.JPG
Louňovice pod Blaníkem
 

Psáno pro BB LN

Vzkaz můžete zanechat také v diskusi zdeNemusíte se přihlašovat, ke vzkazům lze přímo přidávat odpovědi, máte tu smajlíky a RSS. Dají se přidávat i fotografie z internetu.  Pište však k tématu a slušně. Trollové jsou odstraněni.

Další kontakty máte vpravo na této stránce. 

A jako tradičně - hudba od BLANKY - račte si vybrat:

písnička Petra Spáleného Nad Blaníkem svítá

a pochopitelně klasika Bedřich Smetana Blaník z cyklu Má vlast pod taktovkou tak dlouho zakazovaného Rafaela Kubelíka


 

Jako prémii přidávám celou procházku Blaníkem. Máte na vybranou mezi malými fotografiemi, většími po kliknutí na ikonu v pravém horním rohu rámečku a odtud se dostanete po kliknutí na šipky vpravo k zobrazení na celou obrazovku. Pohybovat mezi fotografiemi se pak můžete pomocí mezerníku nebo šipek na klávesnici. Další možností je spuštění prezentace s nastavitelnými časovými intervaly. 


 

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy