Sisteron - když pálí slunce

středa 3. srpen 2016 20:55

Ve Francii mezi historickými kraji Provence a Dauphiné vytvořila řeka Durance nápadnou soutěsku. Tudy také vede historická Napoleonská cesta spojující vnitrozemí s Azurovým pobřežím.

Soutěsku u města Sisteron řeka vytvořila ve vrstvách jurských, tedy druhohorních vápenců. Jejich vrstvy jsou vyzdviženy a zvrásněny, na některých místech jsou postaveny téměř kolmo. Nápadná vrása přímo v soutěsce (Rocher de Baume) se dostala jako příklad antiklinály do řady geologických učebnic.

Samotné skály však neposkytovaly dostatečnou ochranu a tak byla v době Jindřicha IV vybudována citadela a opevnění. Opevněno bylo i samotné město, dodnes se zachovaly tři mohutné věže. Hrad byl ve 13. století zbourán. Od bývalého hradu je nejlepší vyhlídka na město.

Cathédrale Notre dame des Pommiers má sice honosný název, ale jde spíš o románský kostel z 12. století. Před ní je tržnice se zemědělskými produkty. Středověká část města je zajímavá úzkými křivolakými uličkami a schody ve svahu kopce.

Sisteron1.jpg

Na obzoru jsou Alpy - jedna vrása za druhou, jako vlny v moři

 
Sisteron4.jpg

Sisteron - citadela postavená na vysoké skále

 
Sisteron8.jpg

Na druhém břehu je Rocher de Baume - mohutná vrása ve vápencích

 
Sisteron5.jpg

Rocher de Baume - detail vrásy

 
Sisteron14.jpg

Sisteron je atraktivním cílem turistů

 
Sisteron15.jpg

Zboží si můžete vybírat přímo na ulici - ale v obchodech je menší vedro

 
Sisteron16.jpg

Většina lidí jsou turisté

 
Sisteron17.jpg

Na náměstí je tržiště a stánky s květinami

 
Sisteron18.jpg

Městu stále vévodí citadela - a motorkáři

 
Sisteron21.jpg

Rocher de Baume z boku - vrstvy jurských vápenců

 
Sisteron22.jpg

Mohutné opevnění citadely. Kameny ve zdi dokazují několikanásobnou přestavbu

 
Sisteron23.jpg

Sisteron - střechy starých domů

 
Sisteron25.jpg

Vyhlídka na Rocher de Baume

 
Sisteron26.jpg

Zdejší hrad byl zbořen již ve 13. století

 
Sisteron28.jpg

Sisteron - stará opevnění nahradil park

 
Sisteron29.jpg

Sisteron - středověké centrum města

 
Sisteron31.jpg

V horkém létě je zde alespoň trochu chladu

 
Sisteron32.jpg

Do některých uliček se přímé sluneční světlo vůbec nedostane

 
Sisteron33.jpg

Jeden z průchodů pod citadelou

 
Sisteron34.jpg

Jako v každém středověkém městě i zde najdeme křivolaké uličky

 
Sisteron35.jpg

Za horka vyhledávají stín i domorodci

 
Sisteron36.jpg

Jedna ze tří věží bývalého opevnění

 
Sisteron37.jpg

Citadela je na vrcholu skály

 
Sisteron39.jpg

Křoví a nůžky - výsledkem je umělecké dílo

 
Sisteron41.jpg

Cathédrale Notre dame des Pommiers byla postavena ve 12. století

 
Sisteron47.jpg

Interiér katedrály, spíše románského kostela

 
Sisteron42.jpg

Původní vybavení se nezachovalo

 
Sisteron48.jpg

Vstup do Cathédrale Notre dame des Pommiers

 
Sisteron52.jpg

Před koupí sýra je rozumné ochutnat

 
Sisteron55.jpg

Květiny všech barev

 
Sisteron56.jpg
Stačí si vybrat
 
Sisteron53.jpg

Tržiště je obvykle plné lidí

 
Sisteron54.jpg

Sisteron - radnice

 
Sisteron57.jpg
Nehladit - škrábe a kouše

Blanka k článku doporučuje francouzskou lidovou písbičku - http://jdem.cz/cayz82

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy