Rabštejn nad Střelou

středa 14. září 2016 09:01

Bylo to nejmenší české městečko, dnes jde o součást Manětína

Rabštejn nad Střelou byl vybudován na skalnatém ostrohu nad řekou Střelou, při staré obchodní stezce z Norimberka přes Tachov do Prahy. Osada zde podle písemných zpráv stála již v roce 1269. Na počátku 14. století zde jeden z rádců krále Jana Lucemburského, Oldřich Pluh z Rabštejna spolu se svým synem vystavěl opevněné sídlo a městečko. Domy byly obehnány hradbami a obyvatelstvo dostalo pražská městská práva. 

Pluhové se postavili proti králi Karlu IV., ten jim za trest zabavil majetek. Král zde několikrát pobýval, výnosy z panství dostávala jeho manželka Eliška Pomořanská. Městečko získalo právo vybírat clo na obchodní stezce. Později Václav IV. Rabštejn zastavil a v jeho držení se střídali různé šlechtické rody. Za krále Jiřího z Poděbrad získal Rabštejn znovu právo vybírat clo. Navíc tudy kupci museli procházet, nedbáni tohoto příkazu mělo za následek zabavení zboží. Za panství Gutštejnů bylo rozšířeno opevnění a založen karmelitánský klášter. Ve východní části hradu postavil Lorenz Šlik v roce 1524 renesanční zámek. Velké změny zde provedli v letech 1665 – 1714 Pottingové. Vystavěli zde špitál, klášter servitů, loretánskou kapli a zbarokizovali zámek. Posledními majiteli Rabštejna a ž do roku 1945 rod Lažanských.

Rabštejn nad Střelou je památkovou rezervací. Když ztratila zdejší obchodní stezka význam, rozvíjel se jen velmi pomalu. Zachovaly se stavby lidové architektury, zbytky městského opevnění, gotický kamenný most, malý židovský hřbitov a další historické objekty.

Městečko samotné a jeho okolí má podklad z proterozoických hornin. Původní jílovité břidlice přeměnila regionální metamorfóza v chloriticko-sericitické fylity. Některé partie fylitů se dají lámat v podobě tenkých plochých desek. Od 16. století se zde těžily jako pokryvačské břidlice. Používaly se mimo jiné i na opravách chrámu sv. Víta v Praze, dokonce byly vyváženy i do ciziny. Všude kolem jsou malé lomy a hlavně spousta hromad úlomků pokryvačských břidlic, pozůstatků po bývalé těžbě.

Střela pramení jihozápadně od Toužimi v Tepelské vrchovině. Na rozhraní starších a mladších třetihor tlaky, které způsobily zvrásnění Alp, rozlámaly český masiv v jednotlivé kry. Podle zlomů došlo k jejich zdvihům a poklesům. Vodní toky prohlubovaly údolí. Vzniklo i kaňonovité údolí Střely s příkrými svahy a meandry. Skalní útvary a kamenná moře jsou především produktem mrazového zvětrávání na počátku čtvrtohor. 

V okolí Rabštejna se zachovalo několik betonových pevnůstek, které patřily k vnitřní linii opevnění, vybudovaného ve 30. letech minulého století na obranu Československa před napadením ze strany nacistického Německa. Zde byly pevnůstky postaveny ve dvou sledech. Podle terénních podmínek jich bylo v prvním sledu 6 – 7 na jeden kilometr, v druhém pak 5, někdy i méně. Stavbu prováděly soukromé firmy, ale některý materiál, jako cement, armatury a pancéřové prvky zajišťovala vojenská správa.

DSC03046.jpg  
Rabštejn nad Střelou - zbytek hradní věže  
   
DSC03050.jpg  
Rabštejn nad Střelou -  kostel  
   
DSC03051.jpg  
Hrázděná architektura  
   
DSC03054.jpg  
Starý lom na pokrývačskou břidlici  
   
DSC03057.jpg  
Odpady z lomů jsou zde všude  
   
DSC03058.jpg  
Cesta přes výsypku lomu  
   
DSC03061.jpg  
Lomy zasahují až k obci  
   
DSC03066.jpg  
Střela - nádherná řeka, pokud má vodu  
   
DSC03074.jpg  
Údolní niva Střely  
   
DSC03071.jpg  
V údolní nivě i nad ní jsou řady řopíků  
   
DSC03075.jpg  
Pevnůstky jsou řazeny do linií  
   
DSC03076.jpg  
Památka na dobu, kdy byla snaha se bránit agresi  
   
DSC03080.jpg  
Rabštejn nad Střelou  
   
DSC03096.jpg  
Smírčí kříž  
   
DSC03097.jpg  
Lidová architektura  

      

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy