Červený Dvůr

středa 2. listopad 2016 01:13

Samotný zámek sice není veřejnosti přístupný, ale zámecký park je nádherný. Dokonce i v podzimní mlze.

Na konci 16. století si nedaleko od Českého Krumlova pod horou Kleť nechal Vilém z Rožmberka postavit letohrádek. O něco později tu založil Petr Vok z Rožmberka oplocenou oboru k chovu bobrů, bažantů, koroptví a křepelek. Další majitelé - Eggenbergové vybudovali zámek. Když získali Červený Dvůr Schwarcemberkové, ohradili celé území. V r. 1947 byl celý areál zestátněn. Od r. 1966 je v zámku psychiatrická (nejprve protialkoholní, pak drogově závislých) léčebna. V r. 1998 začaly práce na regeneraci porostů a rekonstrukci vodohospodářského systému. Povodně v r. 2002 po sobě zanechaly mnoho polomů a vývratů, přesto se podařilo o rok později park zpřístupnit veřejnosti a po odstranění škod zde v r. 2005 otevřít i naučnou stezku.

Červený Dvůr byl pro Schwarcemberky vlastně doplňkem oficiálního sídla v Českém Krumlově. Nedaleko od něj, na venkovském sídle se scházela knížecí rodina a její blízcí přátelé hlavně v letním období.  V zámku Červený Dvůr se zachovaly tři sály s původní výzdobou, kterou zhotovili stejní mistři, kteří vyzdobili zámek v Českém Krumlově. Prokyšův sál (podle nástěnných maleb F. J. Prokyše) sloužil pro společenská setkání a taneční zábavy, jídelna zdobí malby alegorických zátiší od F. Flatha a Ranní salon je tapetován dovezenými, temperou malovanými papírovými tapetami. Stěny jsou pokryty zahradními motivy z Dálného východu, které symbolizují čtyři roční období.   

Mimo vlastní budovy zámku uzavírají nádvoří bývalé hospodářské budovy – stodola, řezárna krmiva, chlévy, ve kterých bylo možno umístit až 50 kusů hovězího dobytka. Ve stájích pro koně bylo po úpravách 48 stání. Dále zde byla kolna na vozy a kočáry, malá kovárna a sedlárna, čeledník, byt šafáře a místnost pro štolbu. 

Bažantnice v zámeckém parku získala svoji současnou podobu v polovině 19. století. Exotičtí bažanti se chovali v předním traktu a dvou voliérách. V parku se chovala i různá exotická zvířata – egyptská prasata, bengálští jeleni, pro bobry byla dokonce zřízena bobrovna. Bobři odtud byli r. 1804 neúspěšně vysazeni na Třeboňsku.Nedaleko bažantnice byl postaven v 2. polovině 19. století Kůrový domek.  Mezi romantické stavby patří i umělý travnatý kopec ve tvaru spirálové šnečí ulity – Schneckenberg. Na jeho vrcholu byl mohutný dub. Spirálová cesta mohla sloužit k procvičování jízdy koní ve výškách. Jižně od kopce je oválné Rusalčino jezírko. Navazovalo na něj rodinné přírodní divadlo. Vše v něm bylo z tvarovaných a stříhaných rostlin včetně šaten pro herce a sedaček pro diváky.

Vlastní anglický park navazuje parterovou loukou na východní průčelí zámku. Jak jednotlivé stromy, tak i jejich skupiny modelují různé pohledy provázané s okolní krajinou. Hlavní osu parku v původní barokní zahradě tvořila široká cesta, zdůrazněná řadou vodotrysků.

Na místě dnešního parku byly původně podmáčené louky a střemchové olšiny. Před vysázením parkových dřevin byla plocha odvodněna podzemními drenážemi. Když přešel park do majetku státu, používala se zde při údržbě luk těžká technika. Meliorace byla poškozena a ztratila svou funkci. Spolu s nadměrným hnojením a neudržováním podrostu pod skupinami stromů došlo k výraznému ochuzení rostlinných společenstev. Ze zajímavých ohrožených rostlin můžeme na loukách najít např. zvonečník tmavý, vemeník dvoulistý a ostřici trsnatou. V dubolipových hájích kvetou na jaře prvosenka vyšší, hrachor jarní, lýkovec jedovatý, v létě pak zeleně kvetoucí bradáček vejčitý.

V parku hnízdí asi 60 druhů ptáků. Staré doupné stromy poskytují útočiště především šplhavcům a sovám. Zejména staré duby vyhledává strakapoud prostřední (zvláště chráněný druh). Setkat se tu můžeme i s jeho příbuznými – strakapoudem velkým a strakapoudem malým.

Park můžete projít i po naučné stezce.

 Zámek Červený Dvůr
 
Vzpomínka na léto
 
Procházka vede po upravených cestách
 
 Podzim
 
Víte, kdy opadá listí z dubu?
 
 Park v mlze
 
 Zrcadlení
 
 Některé stromy jsou úctyhodného stáří
 
 Barvy podzimu
 
 Duby
 
 Zámeček Červený Dvůr

Kliknutím na kterýkoli snímek si ho zvětšíte. Dalším zvětšením se dostanete co celého souboru fotografií, kde si můžete nastavit automatické nebo ruční prohlížení.

Múžete si k tomu pustit i hudební doprovod, který vybrala Dana Šumová.

Pavel Vranický: Cello Concerto Michaela Fukačová part 3

Antonín Dvořák - Romance for piano and violin, Op.11


Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy