Polsko – solné doly ve Wieliczce

pátek 25. listopad 2016 08:27

Jen asi 10 km jihovýchodně od Krakova, při silnici do Tarnowa, je snad největší turistická atrakce v Polsku – zpřístupněný starý solný důl.

Sůl nad zlato – pro lidi je nepostradatelná a vždy znamenala symbol pohostinnosti. Byla pravděpodobně prvním nerostem, který člověk začal těžit.

Sůl kamenná je měkký nerost, krystalizující v krychlích. Zde nalezené krystaly až s deseticentimetrovými hranami. Vyskytuje se však i kusová, nebo vláknitá. Čistá je bezbarvá, jílovitá příměs ji zbarvuje šedě, kysličníky železa žlutě až červeně. Modré, nepravidelné zbarvení je způsobeno přirozeným radioaktivním ozářením v zemské kůře. Pokud takovou sůl opatrně zahřejeme, modrá barva zmizí.

Ložisko soli ve Wieliczce vzniklo v třetihorách odpařováním mořské vody v zálivech mělkého moře. Jižně položené Tatry byly tehdy pouhým ostrovem. Sůl, kterou známe jako křehký materiál, je pod dlouhodobým tlakem plastická. Pouhá váha hornin, které se usadily nad ní, způsobila vymačkání soli do mohutných pňů, stovky metrů vysokých.

Šachta je hluboká 327 m, má celkem 9 pater. Celková délka chodeb je300 km, vytěžených komor jsou 3 000. Díky mechanickým vlastnostem soli je zde mnoho prostor bez výdřevy. Proti uhelným a rudným dolům překvapí bezprašné a čisté prostředí. Prázdné prostory jsou využívány nejrůznějším způsobem. Specifické klima umožňuje speleoterapii – léčí se zde astma a alergie. Najdeme zde tržiště, koncertní sály, kavárnu i muzeum. To, co však turisty nejvíce láká, je samotný důl. Do dolu se sestupuje po dřevěných schodech. Chvíli to trvá – sestupuje se do hloubky, kterou by vyplnily dvě Petřínské rozhledny na sobě. Všechno je ze soli – a malé prohlubeniny na stěnách dokazují, že se o tom praktickou zkouškou přesvědčily statisíce návštěvníků. Místy jsou výkvěty čisté soli. Ze stropu visí solné krápníky. Jen ojediněle je strop podepřen – zato v komorách, kde to bylo nutné, je výdřeva dokonalým technickým dílem. V komorách jsou prostory s výjevy z polských dějin, hudební sál, kaple a dokonce i podzemní kostel. Sochy jsou samozřejmě z místního materiálu – soli. Část prostor je upravena jako skanzen. Většina dolu je suchá, jen na několika místech jsou podzemní jezera. Voda je ovšem tak slaná, že se v ní člověk nemůže utopit. Kdysi bylo možno se i po části dolu plavit v loďce. Za první světové války se pod převrácenou loďkou udusilo několik rakouských vojáků. Místo dosud střeží solná socha Jana Nepomuckého.

Práce v dole byla vždy těžká – ani solné doly nejsou výjimkou. Sůl se kopala ručně, při dopravě byli využíváni koně, kteří pod zemí prožili celý život. Na povrch se pak sůl vytahovala v podobě válců.  To vše je rekonstruováno v podzemním skanzenu. Funkci strojů ukazují malé pohyblivé modely.

Všude se setkáváme se solnými sochami – pod zemí jsou trpaslíci, důlní duch, rytíři i králové. Jde o sochy historické i zcela nové. A protože jsme v Polsku, v podzemním kostele je i socha papeže.

Podzemní prohlídková trasa je jen 2,5 km dlouhá. Po většinu cesty sestupujeme stále hlouběji. Návrat na povrch je však snadný – do patrové klece, která nás vyveze na povrch, se vejde několik desítek lidí. 

 Těžní věž
 
 Kam asi vedou tyhle dveře?
 
 Lustr je vyroben především ze soli
  
 Kapiček, křížů a svatých je tu opravdu hodně
 
 Socha M. Koperníka, materiál (jak jinak) sůl
 
 Papež ovšem nesmí chybět
 
 Trpaslík také ne
 
 Výjevy z polských dějin
 
 K tomu něco ze života horníků
 
 Prostě takový podzemní skanzen
 
 Všimněte si provrásnění vrstev soli v pozadí
 
 Kůň neni ze soli, ale z gypsu
 
 Solný mlýn
 
 Káď se solankou
 
 Rekonstrukce staré těžby
 
 Vypadalo to takhle?
 
 Solný mlýn
 
 Co asi v těch džbánech nosili?
 
 Sbírka solných lustrů
 Setkání se skalním duchem
 
 I král tu má své místo
 
 A z povzdálí ho sleduje trpaslík
 
 Práce v dole
 
 Všude samá sůl
 
 Goethe - taky ze soli
 
 Na biblické výjevy si Poláci potrpí
 
 Sochy svatých jsou skoro všude
 Podzemní kaple
 Oltář
 
 Taky sůl ... většinou
 
 I podlaha je ze soli
 
 Poslední večeře
 
 Bůh si vás tu ohlídá
 
 Reliéfy na stěnách
 
 Díla i s podpisem umělce
 
 Jedna z kapliček
 
 Nepomucký - poznáte ho?
 
 Dřevěná konstrukce
 Tudy vozili sůl z dolu
 
 Koncentrovaný roztok soli
 
 Hladina solanky kolísá, je to vidět na břehu
 
 Solné krápníky
 
 Sůl na stěnách štoly
 Vrstvy soli
 
 Výdřeva
 
 Ze štoly vytéká solanka
 
 Káď se solankou
 
 Primitivní, ale stále funkční 
 
 Modernější část dolu
 
 Výdřeva v místě těžby
 
 Vrtná jádra ze soli
 
 Můžete si tu koupi i suvenýr
 
 U nás to známe jako lampičky z tibetské soli
 
 Obchod se suvenýry
 
 Krystaly soli
 
 Krystaly soli
 
 Vláknitá sůl
 

 

Karel Drábek

Karel Drábek

Karel Drábek

O přírodě a lidech

Celý život jsem se držel vlastních názorů. To ovšem neznamená, že mám vždy pravdu. Blog je způsob komunikace. Nebojte se diskutovat, můžete mi také napsat na karel.drabek@seznam.cz Texty a fotografie autora jsou volné pro nekomerční využití.

free counters

REPUTACE AUTORA:
13,32

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené blogy